Спеціалізована вчена рада » Institute of Cell Biology NAS of Ukraine
Ukrainian | English

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Спеціалізована вчена рада

 

Установа в якій функціонує спеціалізована вчена рада Шифр спеціалізованої вченої ради Спеціальності Термін повноважень Наказ ВАК/МОНМСУ
Інститут біології клітини НАН України Д 35.246.01 03.00.07 "Мікробіологія"
03.00.11 "Цитологія, клітинна біологія, гістологія"
06.06.2022 – 05.06.2025 Наказ Міністерства освіти і науки України 06.06.2022 № 530

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Склад спеціалізованої вченої ради

 

Д 35.246.01

 

Голова ради:

1. Сибірний Андрій Андрійович, д.біол.н., професор, академік НАН України, директор, Інститут біології клітини НАН України, спеціальність 03.00.07;

 

Заступник голови:

2. Стойка Ростислав Степанович, д.біол.н., професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу, Інститут біології клітини НАН України, спеціальність 03.00.11;

 

Вчений секретар:

3. Фінюк Наталія Степанівна, к.біол.н., науковий співробітник, Інститут біології клітини НАН України, спеціальність 03.00.11;

 

Члени ради:

4. Гончар Михайло Васильович, д.біол.н., професор, завідувач відділу, Інститут біології клітини НАН України, спеціальність 03.00.07;

5. Дмитрук Костянтин Васильович, д.біол.н., старший науковий співробітник, Інститут біології клітини НАН України, спеціальність 03.00.07;

6. Ємець Алла Іванівна, д.біол.н., професор, член-кореспондент НАН України, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», спеціальність 03.00.11;

7. Карпов Павло Андрійович, д.біол.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», спеціальність 03.00.11.;

8. Луцик Максим Дмитрович, д.біол.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут біології клітини НАН України, спеціальність 03.00.11;

9. Панчук Ростислав Русланович, д.біол.н., старший науковий співробітник, Інститут біології клітини НАН України, спеціальність 03.00.11;

10. Підгорський Валентин Степанович, д.біол.н., професор, академік НАН України, радник дирекції, Інститут мікробіології і вірусології НАН України, спеціальність 03.00.07.;

11. Співак Микола Якович, д.біол.н., професор, академік НАН України, директор, Інститут мікробіології і вірусології, спеціальність 03.00.07;

12. Стасик Олег Володимирович, д.біол.н., старший дослідник, завідувач відділу, Інститут біології клітини НАН України, спеціальність 03.00.11.;

13. Федорович Дарія Василівна, д.біол.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут біології клітини НАН України, спеціальність 03.00.07.

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Повідомлення

 

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

 

доктора філософії

 

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 35.246.004, створена відповідно до наказу Інституту біології клітини НАН України від 26 липня 2023 р. № 47/ОД з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації.

 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача – Івасечко Ірина Ігорівна.

Назва дисертації – «Антинеопластична дія нових похідних тіазолу і тіазолідинону та їх водорозчинних форм».

Шифр та назва спеціальності – 091 – Біологія.

Галузь знань – 09 – Біологія.

Назва наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут біології клітини НАН України (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 14/16; тел. (032) 261-21-08; e-mail: sci.council.icb@gmail.com).

Науковий керівник здобувача – Стойка Ростислав Стефанович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу регуляції проліферації клітин і апоптозу Інституту біології клітини НАН України.

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради:

Голова ради:

ГОНЧАР Михайло Васильович, доктор біологічних наук, професор, звідувач відділу аналітичної біотехнології Інституту біології клітини НАН України.

Рецензенти:

СТАСИК Олег Володимирович, доктор біологічних наук, старший дослідник, завідувач відділу сигнальних механізмів клітини Інституту біології клітини НАН України;

ВОВК Олена Іванівна, кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник відділу сигнальних механізмів клітини Інституту біології клітини НАН України.

Офіційні опоненти:

БЄЛІНСЬКА Ірина Василівна, доктор біологічних наук, доцент, старший науковий співробітник кафедри клінічної медицини Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини»;

ІСКРА Руслана Ярославівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Захист відбудеться 25 вересня 2023 року об 1100 на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 35.246.004, Інститут біології клітини НАН України, 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 14/16 (актова зала).

Трансляція захисту дисертації здійснюватиметься з використанням платформи ZOOM:

Join Zoom Meeting: https://us05web.zoom.us/j/84680699734?pwd=d8masjbqcNQaUvDHfsfLeYr8moyx0B.1

Meeting ID: 846 8069 9734

Passcode: 0Sn1iS

 

З матеріалами роботи можна ознайомитись за наступними посиланнями:

Повний текст дисертації // Архів дисертації з підписом ЕЦП

 

Рецензії рецензентів:

Стасик О.В. // Архів рецензії з підписом ЕЦП

Вовк О.І. // Архів рецензії з підписом ЕЦП

 

Відгуки офіційних опонентів:

Бєлінська І.В. // Архів відгуку з підписом ЕЦП

Іскра Р.Я. // Архів відгуку з підписом ЕЦП

 

27 липня 2023 р. / оновлено 05 вересня 2023 р.

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Повідомлення

 

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

 

кандидата біологічних наук

 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача – Цирульник Андрій Олександрович.

Назва дисертації – «Нові чинники, залучені в регуляцію синтезу флавінів у дріжджів Candida famata».

Шифр та назва спеціальності – 03.00.07 – мікробіологія.

Науковий керівник здобувача – Сибірний Андрій Андрійович, доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту біології клітини НАН України.

Офіційний опонент – Підгорський Валентин Степанович, доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, радник дирекції Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного Національної академії наук України.

Офіційний опонент – Корнійчук Олена Петрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри мікробіології (ьвівського національного медичного університет ім. Данила Галицького.

Захист відбудеться "20" липня 2023 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.246.01, Інститут біології клітини НАН України, 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 14/16, (актова зала).

 

З матеріалами роботи можна ознайомитись за наступними посиланнями:

Автореферат

Повний текст дисертації

 

Відгуки офіційних опонентів:

Підгорський В.С.

Корнійчук О.П.

 

16 червня 2023 р. / оновлено 06 липня 2023 р.

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Повідомлення

 

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

 

доктора філософії

 

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 35.246.003, створена відповідно до наказу Інституту біології клітини НАН України від 17 серпня 2022 р. № 48/ОД, на підставі рішення Вченої ради Інституту біології клітини НАН України, протокол № 7 від 28.07.2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації.

 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Андреєва Юлія Андріївна / e-mail: yuliiaandreievapeng@gmail.com.

Назва дисертації: «Механізми дії нових регуляторних факторів синтезу рибофлавіну у флавіногенних дріжджів».

Шифр та назва спеціальності: 091 – Біологія.

Галузь знань: 091 – Біологія.

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон: Інститут біології клітини НАН України (79005, м.Львів, вул. Драгоманова, 14/16; тел. (032) 261-21-08).

Науковий керівник здобувача: Сибірний Андрій Андрійович, доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту біології клітини НАН України.

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради:

Голова ради:

ГОНЧАР Михайло Васильович, доктор біологічних наук, професор, звідувач відділу аналітичної біотехнології Інституту біології клітини НАН України.

Рецензенти:

СТАСИК Олег Володимирович, доктор біологічних наук, старший дослідник, завідувач відділу сигнальних механізмів клітини Інституту біології клітини НАН України;

ЗАКАЛЬСЬКИЙ Андрій Євстахович, кандидат біологічних наук, доцент, науковий співробітник відділу аналітичної біотехнології Інституту біології клітини НАН України.

Офіційні опоненти:

ОСТАШ Богдан Омелянович, доктор біологічних наук, професор кафедри генетики та біотехнології, головний науковий співробітник кафедри генетики та біотехнології Львівського національного університету імені Івана Франка;

КОРНІЙЧУК Олена Петрівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри мікробіології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

 

Захист відбудеться 12 жовтня 2022 року о 1400 на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 35.246.003 за адресою: Інститут біології клітини НАН України, 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 14/16 (актовий зал).

 

Трансляція захисту дисертації здійснюватиметься з використанням платформи ZOOM

Join Zoom Meeting: https://us04web.zoom.us/j/71243211707?pwd=RzISGvPEAga8Q3FLsl1jtjMmUxmLC0.1

Meeting ID: 712 4321 1707

Passcode: 29e5Vx

 

З матеріалами роботи можна ознайомитись за наступними посиланнями:

Повний текст дисертації // Архів дисертації з підписом ЕЦП

 

Рецензії рецензентів:

Стасик О.В. // Архів рецензії з підписом ЕЦП

Закальський А.Є. // Архів рецензії з підписом ЕЦП

 

Відгуки офіційних опонентів:

Осташ Б.О. // Архів відгуку з підписом ЕЦП

Корнійчук О.П. // Архів відгуку з підписом ЕЦП

 

Захист дисертаційної роботи Андреєвої Юлії Андріївни на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю – 091 – Біологія:

Відеозапис захисту // Архів відеозапису захисту з підписом ЕЦП

 

Рішення разової спеціалізованої вченої ради:

завантажити

 

17 серпня 2022 р. // оновлено 14 жовтня 2022 р.

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Повідомлення

 

08 липня 2021 року Вчена рада Інституту біології клітини НАН України

 

Ухвалила рішення про видачу диплома доктора філософії:


  • м.н.с Дзанаєвій Любові Сергіївні;

  • Маньку Назару Олеговичу.

(протокол №7, наказ №78-к)

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Повідомлення

 

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

 

доктора біологічних наук

 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача – Войчук Сергій Іванович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – заступник директора з наукової роботи, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України.

Назва дисертації – «Механізми дії стресових факторів на біосинтез компонентів клітинної стінки, позаклітинного матриксу та цитоплазматичної мембрани мікроорганізмів».

Шифр та назва спеціальності – 03.00.07 – мікробіологія.

Шифр спеціалізованої ради – Д 35.246.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут біології клітини НАН України (79005, м.Львів, вул. Драгоманова, 14/16; тел. (032) 261-21-08).

Науковий консультант – Громозова Олена Миколаївна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник відділу фізіології промислових мікроорганізмів (Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України).

Офіційний опонент – Іваниця Володимир Олексійович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, проректор, професор кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова).

Офіційний опонент – Федорович Дарія Василівна, доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу молекулярної генетики і біотехнології (Інституту біології клітини НАН України).

Офіційний опонент – Тодосійчук Тетяна Сергіївна, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри промислової біотехнології (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»).

Захист відбудеться "06" травня 2021 р. о 1500 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.246.01, Інститут біології клітини НАН України, 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 14/16.

 

З матеріалами роботи можна ознайомитись за наступними посиланнями:

Автореферат

Повний текст дисертації

 

Відгуки офіційних опонентів:

Іваниця В.О.

Федорович Д.В.

Тодосійчук Т.С.

 

01 квітня 2021 р.

institut(at)cellbiol.lviv.ua