Стойка Р.С. / Rostyslav Stoika » Institute of Cell Biology NAS of Ukraine
Ukrainian | English
 
Повне ім'я: Стойка Ростислав Стефанович
Посада: Завідувач відділу
Місце роботи: Відділ Регуляції проліферації клітин і апоптозу Інститут біології клітини НАН України
Електронна пошта: stoika.rostyslav@gmail.com // institut@cellbiol.lviv.ua
Контактний телефон(и): (+38) (032) 2612287
Дата народження: 23 травня 1950 року
Науковий ступінь: Доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України
Основні напрямки досліджень:
  1. Структурно-функціональні взаємозв'язки анти-неопластичної (in vitro) і протипухлинної (in vivo) дії нових синтетичних і природних сполук різної хімічної структури.
  2. Біохімічні та клітинні механізми появи біомаркерів апоптозу та їхня біологічна роль. Роль компонентів глікокаліксу в міжклітинних взаємодіях.
  3. Нові механізми та потенційні тригерні білки і пептиди у патогенезі аутоімунних захворювань. Роль імуногенної загибелі клітин у пригніченні канцерогенезу.
  4. Механізми посилення дії медикаментозних засобів за їх доставки до клітин-мішеней нанорозмірними матеріалами синтетичного і природного походження. Нові наноматеріали для невірусної доставки нуклеїнових кислот до клітин-мішеней різного походження (мікроорганізми, клітини ссавців і рослин).
Публікації:

Сумарна кількість статей у рецензованих журналах – 282 (всього цитованих у Scopus – 264), сумарний імпакт-фактор – близько 284, Сума цитувань (Scopus) – 2058, Індекс Гірша (Scopus) – 21. Патенти – 20.


Список публікацій

Додаткова інформація: Викладацька робота:

1990-1995 рр. – доцент кафедри біохімії Львівського державного університету ім. Івана Франка.

1995–нині – професор кафедри біохімії Львівського національного університету ім. Івана Франка.

1998-2000 рр. – професор кафедри медичної біології та генетики Львівського державного медичного університету.

2015-нині – професор кафедри нормальної фізіології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.


Членство в наукових товариствах:

Член президії Українського біохімічного товариства.

Голова Львівського відділення Українського біохімічного товариства.

Член комітету стипендій FEBS (Федерація європейських біохімічних товариств) (2016-2020).

Президент Української ради наукових редакторів.

Член президії Наукового товариства імені Шевченка.


Робота за кордоном:

Каліфорнійський університет Лос-Анджелеса (UCLA) – 1994.

Дослідницький інститут Cedars-Sinai Medical Center (CSMC) в Лос-Анджелесі (США) – 1999-2000.

Керівництво науковими грантами: вітчизняні (2015-2020) – 5, міжнародні (1990-2020) – 10.

Керівництво дисертаційними роботами: доктор біологічних наук – 3, доктор філософії (PhD) – 23.


Наукові відзнаки і нагороди:

2020 – заслужений діяч науки і техніки України.

2020 – Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

2020 – лауреат премії імені С.З. Гжицького з біохімії.

2018 – член Ідентифікаційного Комітету з питань науки в Україні.

2007 – лауреат премії імені Р.Є. Кавецького з експериментальної онкології НАН України.

2006 – член-кореспондент НАН України з біохімії.

2002 – іноземний член Польської академії наук і мистецтв із природничих наук.

2000 – дійсний член НТШ.

1997 – Соросівський професор з біохімії.

1987 – лауреат премії імені О.В. Палладіна з біохімії АН УРСР.

institut(at)cellbiol.lviv.ua