Наукові гранти РПКА » Institute of Cell Biology NAS of Ukraine
Ukrainian | English

Institute of Cell Biology National Academy of Sciences of Ukraine

 

Department of Regulation of Cell Proliferation and Apoptosis

 

Research Grants

 

International Grants


 1. "The role of transforming growth factors in the mechanisms of hyperthermia action on the proliferation of tumor and normal mammalian cells" (CDA-NIS Program, National Cancer Institute (NIH, USA), 1995-1998) – Principal Investigator – Stoika R.S.
 2. "Expression of Smad tumor suppressor genes in breast and colorectal cancers" (The Royal Swedish Academy of Sciences (Sweden), 1997-1998) – Co-Principal Investigator – Stoika R.S.
 3. "Transforming growth factor beta signalling in human breast cancer: study of ligand, receptors, Smad proteins expression and intactness of the signalling" (The Royal Swedish Academy of Sciences (Sweden), 2000-2001) – Co-Principal Investigator – Stoika R.S.
 4. "Changes in plasma membrane glycoproteins at cell death and their role in development of autoimmune diseases" (Grant from Ministry of education and science of Federative Republic of Germany for collaboration with the Ministry of education and science of Ukraine 2009-2011) – Co-Principal Investigator – Stoika R.S.
 5. "Functionally active colloid carriers for chemical, biological and microelectronic technologies" (Grant #1930 from Science and Technology Center of Ukraine, 2004-2006) – Principal Investigator – Dr.Chem.Sci. Zaichenko O.S., team leader – Stoika R.S., corresponding member of NAS of Ukraine.
 6. "Information videoscope of ultrahigh resolution for investigation of programmed death (apoptosis) of human tumor cells" (Grant #1702 from Science and Technology Center of Ukraine, 2004-2006) – Co-Principal Investigator – Stoika R.S.
 7. "Novel functiоnal luminescent polymer and hybrid nanoparticles and nano-assembles with directed chemical and physical characteristics" (Grant #4140 from Science and Technology Center of Ukraine, 2007-2008) – Principal Investigator – Dr.Chem.Sci. Zaichenko O.S., team leader – Stoika R.S., corresponding member of NAS of Ukraine.
 8. "Nаnоscale systems fоr delivery of anticancer substances based on novel luminescent and X-ray detectable oligoelectrolytes" (Grant #4953 from Science and Technology Center of Ukraine, 2009-2011) – Principal Investigator – Stoika R.S., corresponding member of NAS of Ukraine, team leader – assoc. prof. Zaichenko O.S.
 9. "Novel functional nanomaterials for enhancement of the efficiency of chemotherapy" (Grant #6256 from Science and Technology Center of Ukraine, 2017-2019) – Co-Principal Investigator – Stoika R.S.
 10. "Lаndomycin А – a new preparation for chemotherapy of drug-resistant tumors: production, preclinical study, marketing" (CRDF grаnt №FSCX-14-60609-0 (USА – Ministry of education and science of Ukraine), 2015-2017) – Principal Investigator – Stoika R.S.
 11. "Towards understanding of the lactapin cell death networks and their translational application" (Grant from Volkswagen Foundation for Germany-Ukraine-Russia collaboration, 2016-2018) – Team leader – prof. Kit Yu.Ya.
 12. Grant for 100 best scientific teams that collaborate with Shandong Academy of Sciences (Іnstitute of Biology, Jinan, Shandong province, Peoples Republic of China, 2020-2022) – Principal Investigator – Stoika R.S., corr. member of NAS of Ukraine.

 

Grants from Ukrainian Organizations


 1. "Дослідження сигнальних механізмів індукції апоптозу залежно від типів індуктора і клітин-мішеней in vitro та in vivo". Проект НАНУ (2006-2010) – науковий керівник – член-кор. НАНУ Стойка Р.С.
 2. "Механізми дії in vitro та in vivo нових сполук із проапоптотичною активністю, шляхи підвищення ефективності їх антинеопластичної дії та обгрунтування нових підходів у діагностиці та оцінці розвитку автоімунних і гематоонкологічних захворювань". Проект нану №: iii-3-12 (2011-2016) – науковий керівник – член-кор. НАНУ Стойка Р.С.
 3. "Підвищення ефективності дії традиційних та експериментальних лікарських препаратів in vitro та in vivo шляхом їх іммобілізації на нанорозмірних носіях і поєднання з антиоксидантами". Проект НАНУ №: III-3-17 (2017-2021) – науковий керівник – член-кор. НАНУ Стойка Р.С.
 4. "підвищення ефективності доставки цільових генів в рослини за допомогою використання нових нанорозмірних полікатіонних полімерів". (спільно з державною установою "інститут харчової біотехнології та геноміки" нан україни) проект №32ф, 2015-2019) – науковий керівник – член-кор. НАНУ Стойка Р.С.
 5. "Нові підходи для подолання стійкості пухлин до хіміотерапії, зумовленої дерегуляцією клітинної системи глутатіону". (2019-2020) Українсько-білоруський проект ДФФД України – науковий керівник – член-кор. НАНУ Стойка Р.С.
 6. "Протипухлинна дія хіміотерапевтичних препаратів за умов їх доставки новими нанокомпозитними носіями, функціоналізованими N-ацилетаноламінами". Проект №5.9.1.50 державної цільової науково-технічної програми "нанотехнології та наноматеріали" (2010-2014) – відповідальний виконавець – к.б.н. Панчук Р.Р.
 7. "Нові біосумісні полімерні нанокомпозити з інкапсульованим флуоресцеїном: їх біофункціоналізація і дія на клітини". Проект №101/10Н цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України "Наноструктурні системи, наноматеріали, нанотехнології" (2010-2014) – відповідальний виконавець – к.б.н. Панчук Р.Р.
 8. "Дослідження молекулярних механізмів дії та протипухлинної активності новітніх біологічно активних речовин". Грант президента для підтримки досліджень молодих вчених № gp/f32/192-2011 (2011) – відповідальний виконавець – к.б.н. Панчук Р.Р.
 9. "Нові нанорозмірні системи доставки лікарських препаратів до клітин-мішеней". Грант Президента для підтримки досліджень молодих вчених № Gp/F36/408-2012 (2012) – відповідальний виконавець – к.б.н. Панчук Р.Р.
 10. "Механізми цитотоксичної активності ангуциклінового антибіотика ландоміцину Е щодо пухлинних клітин". Українсько-австрійські білатеральні проекти – № м/577-2011 та м/246-2012 (2011-2012) – відповідальний виконавець – к.б.н. Панчук Р.Р.
 11. "Інгібування росту експериментальних пухлин із високим аеробним гліколізом: розвиток нових підходів на основі метаболоміки". Грант Президента для обдарованої молоді (2013) – відповідальний виконавець – к.б.н. Панчук Р.Р.
 12. "Використання редокс-модулюючих сполук для підвищення вибірковості дії нових протипухлинних препаратів". Українсько-білоруський білатеральний проект №Ф54/185-2013 (2013) – відповідальний виконавець – к.б.н. Панчук Р.Р.
 13. "Посилення антинеопластичної активності новітніх протипухлинних препаратів із використанням підходів комбінованої хіміотерапії і покращеної доставки ліків до злоякісних клітин". Українсько-Австрійський білатеральний проект №М/3-2013 та №М/112-2014 (2013-2014) – відповідальний виконавець – к.б.н. Панчук Р.Р.
 14. "Поєднання підходів метаболоміки і нових хіміотерапевтичних засобів у лікуванні лімфом і лейкозів". Грант Президента для підтримки досліджень молодих вчених №Ф61/96-2015 (2015) – відповідальний виконавець – к.б.н. Панчук Р.Р.
 15. "Редокс-модуляція системи глутатіону в пухлинних клітинах з різною чутливістю до хіміотерапії". Українсько-білоруський білатеральний проект №ф73/85-2016 і ф73/55-2017 (2016-2017) – відповідальний виконавець – к.б.н. Панчук Р.Р.
 16. "Молекулярні механізми модуляторної дії антиоксидантів на терапевтичну активність новітніх протипухлинних препаратів". Грант Президента для підтримки досліджень молодих вчених № Ф70/79-2017 (2017) – відповідальний виконавець - к.б.н. Панчук Р.Р.
 17. "Нові підходи до лікування метастатичних пухлин, стійких до хіміотерапії, на основі ангуциклінового антибіотика ландоміцину А, іммобілізованого на полі(2)-оксазоліновому носії". Українсько-австрійський науково-технічний проект №M/104-2019 (2019-2020) – керівник – д.б.н. Панчук Р.Р.
 18. "Структурно-функціональні закономірності, що визначають протипухлинну активність ангуциклінових антибіотиків родини ландоміцинів". Грант Президента для підтримки досліджень докторів наук на 2019 рік Ф84/202-2019 (2019) – керівник – д.б.н. Панчук Р.Р.
 19. "Використання модуляторів оксидативного стресу для посилення терапевтичного ефекту традиційних протипухлинних препаратів". Українсько-білоруський науково-технічний проект №M/117-2019 (2019 -2020) – керівник – д.б.н. Панчук Р.Р.
 20. "Нові підходи до лікування метастатичних пухлин, стійких до хіміотерапії, на основі ангуциклінового антибіотика ландоміцину А, іммобілізованого на полі(2)-оксазоліновому носії". (2019-2020) Українсько-австрійський проект – Науковий керівник – д.б.н. Панчук Р.Р.
 21. "Посилення протипухлинної дії ландоміцину А шляхом його іммобілізації на полі-2-оксазоліновій наноплатформі: ефекти in vitro та in vivo". Грант нан україни для підтримки дослідницьких лабораторій молодих вчених (2018-2019) – керівник – д.б.н. Панчук Р.Р.
 22. "Нові біохімічні підходи для оцінки екотоксичності металовмісних наноматеріалів, що базуються на визначенні характеристик металотіонеїнів водних видів тварин". Національна академія наук України (2010-2014). Керівник проекту – член-кор. НАН У Стойка Р.С., Співкерівник – д.б.н. Столяр О.Б., керівник групи – д.х.н. Заіченко О.С.
 23. "Використання ефективних олігоелектролітних систем для доставки генів з метою генетичної трансформації рослинних клітин". Національна академія наук України (2010-2014). Керівник проекту – член-кор. НАН У Стойка Р.С., керівник групи – д.х.н. Заіченко О.С.
 24. "Створення уніфікованих систем, що базуються на функціональних наноносіях для детекції та ізолювання патогенних чинників біологічного походження". Національна академія наук України (2010-2014). Cпів-керівник прoекту – член-кор. НАН У Стойка Р.С.
 25. "Нoві біосумісні нанокомпозити з інкапсульованим флуоресцеїном: їхня біофункціоналізація і дія на клітини". Національна академія наук України (2010-2014). Керівник проекту – член-кор. НАН У Стойка Р.С., керівник групи – д.х.н. Заіченко О.С.
 26. "Протипухлинна дія хіміотерапевтичних препаратів за їх доставки новими нанокомпозитними носіями, функціоналізованими N-ацилетаноамінами". Національна академія наук України (2010-2014). Спів-керівник проекту – член-кор. НАН У Стойка Р.С., керівник групи – д.х.н. Заіченко О.С., виконавець – д.б.н. Панчук Р.Р.
 27. "Механізми дії in vitro та in vivo нових сполук із проапоптотичною активністю, шляхи підвищення ефективності їх антинеопластичної дії та обгрунтування нових підходів у діагностиці та оцінці розвитку автоімунних і гемато-онкологічних захворювань". НАН України, 0112U002174 (2012-2016). Науковий керівник – член-кор. НАН У Стойка Р.С.
 28. "Керована доставка цільових генів у клітини ссавців з використанням нових вітчизняних біосумісних полімерних наноматеріалів". Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України № держ. реєстрації 0120U100197 (2020-2021), керівник – к.б.н. Фінюк Н.С.
 29. "Взаємозв'язок між імуномодуляторною дією і протипухлинною активністю нових гетероциклічних сполук (похідні тіазолу і 4-тіазолідинону)". Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України № держ. реєстрації 0120U103077 (2020-2024). Науковий керівник – д.б.н. Луцик М.Д.
institut(at)cellbiol.lviv.ua