Керівний склад » Institute of Cell Biology NAS of Ukraine
Ukrainian | English

Укpaїнcькe товариство клітинної біології

 

Керівний склад Всеукраїнської громадської організації “Українське товариство клітинної біології”

 

Президент

 

Сибірний Андрій Андрійович, 1948 р.н.

академік НАН України,

директор Інституту біології клітини НАН України

79005, м. Львів, вул. Драгоманова 14 / 16

тел. / факс:(0322) 72-16-48; е-пошта: sibirny@cellbiol.lviv.ua

 

Відповідальний секретар

 

Марина Барська

Учений секретар ІБК НАН України,

к.б.н., ст.н.с.

відділу сигнальних механізмів клітини.

79005, Інститут біології клітини НАН України,

вул. Драгоманова, 14/16, Львів, Україна.

Tел. (380)-(322)-612142

е-пошта: barska@cellbiol.lviv.ua

 

Віце-президенти:

 

 • Блюм Ярослав Борисович (Київ), д.б.н., проф., академік НАН України, директор Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України».
 • Гольцев Анатолій Миколайович (Харків) академік НАН України, радник при дирекції Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України.

 

Президія:

 

 • Чехун Василь Федорович (Київ) д.м.н., проф., академік НАН України, радник при дирекції Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького.
 • Кришталь Олег Олександрович (Київ) д.б.н., проф., акад. НАН України, директор Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця.
 • Гольцев Анатолій Миколайович (Харків) академік НАН України, радник при дирекції Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України.
 • Стойка Ростислав Стефанович (Львів) д.б.н., проф., чл.-кор. НАН України, зав. відділу регуляції проліферації клітин і апоптозу.
 • Дробот Людмила Борисівна (Київ) д.б.н., проф., зав. відділу сигнальних механізмів клітини Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна.

 

Центральна Рада Всеукраїнської громадської організації
«Українське товариство клітинної біології»

 

 • Гольцев Анатолій Миколайович (Харків) академік НАН України, радник при дирекції Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України.
 • Гончар Михайло Васильович (Львів) д.б.н., проф., чл.-кор. НАН України, зав. відділу аналітичної біотехнології ІБК НАН України.
 • Ємець Алла Іванівна (Київ) д.б.н., проф., чл.-кор. НАН України, зав. відділу клітинної біології і біотехнології Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України».
 • Іваниця Володимир Олексійович (Одеса) д.б.н., проф., чл.-кор. НАН України, зав. кафедрою мікробіології та вірусології, проректор з питань науки, технологій та впровадження наукових розробок Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
 • Кунах Віктор Анатолієвич (Київ) д.б.н., проф., чл.-кор. НАН України, зав. відділу генетики клітинних популяцій Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.
 • Лущак Володимир Іванович (Івано-Франківськ) д.б.н., проф., завідувача кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
 • Піскун Раїса Петрівна (Вінниця) д.б.н., проф. кафедри медичної біології Вінницького національного медичного університету ім. М. Пирогова.
 • Панчук Ростислав Русланович (Львів) д.б.н., ст.н.с. відділу регуляції проліферації клітин і апоптозу ІБК НАН України.
 • Стасик Олег Володимирович (Львів) д.б.н., ст.д., зав. відділу сигнальних механізмів клітини ІБК НАН України.
 • Федорович Дарія Василівна (Львів) д.б.н., проф., пров. н.с. відділу молекулярної генетики і біотехнології ІБК НАН України.
 • Філоненко Валерій Вікторович (Київ) д.б.н., проф., академік НАН України, зав. відділу сигнальних систем клітини Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.
 • Чехун Василь Федорович (Київ) д.м.н., проф., академік НАН України, радник при дирекції Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького.
 • Штеменко Наталія Іванівна (Дніпро) д.б.н., проф., каф. хімії Національного ТУ «Дніпровська політехніка».
 • Шевченко Галина Валеріївна (Київ) к.б.н., ст.н.с., Інститут ботаніки НАН України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного, відділ клітинної біології та анатомії.
institut(at)cellbiol.lviv.ua