Наукові інтереси РПКА » Institute of Cell Biology NAS of Ukraine
Ukrainian | English

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Відділ Регуляції проліферації клітин і апоптозу

 

Основні напрямки наукових досліджень:

 

 • молекулярні механізми регуляції проліферації та апоптозу пухлинних та імунних клітин ссавців;
 • пошук та ідентифікація нових біомаркерів апоптозу при протипухлинній хіміотерапії;
 • виявлення, виділення та біохімічна характеристика нових абзимів (каталітично активних антитіл) у сироватці крові пацієнтів із аутоімунними захворюваннями, раком та в жіночому молоці;
 • виявлення, виділення і характеристика нових тригерних білків і пептидів у патогенезі аутоімунних та онкологічних захворювань;
 • роль імуногенної загибелі клітин у пригнічення канцерогенезу;
 • пошук природних (рослини та вищі гриби) низькомолекулярних речовин (алкалоїди і тритерпени), що мають протипухлинну та імуномодулюючу активність;
 • біовипробування нових нанорозмірних матеріалів (мінеральних і полімерних) із спряженими функціональними біоелементами (специфічні лектини або імуноглобуліни) та міткою (флуоресцентний барвник або суперпарамагнітне ядро), розроблених у співпраці з дослідниками кафедри органічної хімії Національного університету "Львівська Політехніка" та іншими науково-дослідними установами-партнерами;
 • застосування нанорозмірних полімерних матеріалів для доставки ліків та генів;
 • виділення хітозану та отримання його низькомолекулярних водорозчинних похідних; використання цих похідних для доставки ліків та генів;
 • клітинні та молекулярні механізми протипухлинної дії нових антибіотиків сімейства ландоміцину;
 • клітинні та молекулярні механізми протипухлинної дії нових похідних алкалоїду берберину (похідні розроблені у співпраці з Інститутом біології Академії наук Шендунг, Китайська Народна Республіка);
 • клітинні та молекулярні механізми протипухлинної дії нових похідних 4-тіазолідинону (похідні розроблені у співпраці зі Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького);
 • клітинні та молекулярні механізми протипухлинної дії нових похідних тіазолу (похідні розроблені у співпраці зі Львівським національним університетом імені Івана Франка).
institut(at)cellbiol.lviv.ua