Про відділ РПКА » Institute of Cell Biology NAS of Ukraine
Ukrainian | English

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Відділ Регуляції проліферації клітин і апоптозу

 

Завідувач відділу – СТОЙКА Ростислав Стефанович, д.б.н., професор, член-кореспондент Національної академії наук України.

 

Відділ створений у 1993 р. і з цього часу його очолює Стойка Ростислав Стефанович, член-кореспондент Національної академії наук України (2006). Він був обраний іноземним членом Польської академії наук і мистецтв (2002), Соросівським професором (1997) і нагороджений Національною академією наук України: Премія імені О.В. Палладіна з біохімії (1986) та Премія імені Р.Є. Кавецького з експериментальної онкології (2007). Отримав Державну премію України в галузі науки і техніки (2020) (разом з Р. Панчуком та іншими вченими України). Заслужений діяч науки і техніки України (2020). Отримав Премію С.З. Гжицького з біохімії (2020).

 

Р.С. Стойка є автором та співавтором 375 статей у наукових журналах, включаючи 248 статей в журналах бази даних Scopus. Його індекс Гірша – 21 (Scopus), сумарний імпакт-фактор публікацій (Scopus) – 277, загальна кількість цитування – 1849 (Scopus). Співавтор 4 монографій, 17-ти розділів у монографіях, у тому числі в 9 монографіях міжнародних видавництв. Автор 3-х методичних посібників, співавтор 19-ти патентів України, у тому числі 10-ти патентів на винаходи, співавтор 2-х заявок на патенти США та Європейського РСТ. Головний редактор монографії «Багатофункціональні наноматеріали для біології та медицини: молекулярний дизайн, синтез та застосування» (2017). Головний редактор монографії "Біомедичні наноматеріали: від проектування і синтезу до іміджінгу, застосування і впливу на навколишнє середовище", яка буде надрукована у 2021 році видавництвом Springer-Nature.

 

Основні напрямки наукових досліджень у відділі:

 

  1. Структурно-функціональні взаємозв'язки антионеопластичної (in vitro) і протипухлинної (in vivo) дії нових синтетичних і природних сполук різної хімічної структури.
  2. Біохімічні та клітинні механізми появи біомаркерів апоптозу та їхня біологічна роль. Роль компонентів глікокаліксу в міжклітинних взаємодіях.
  3. Нові механізми та потенційні тригерні білки і пептиди у патогенезі аутоімунних захворювань. Роль імуногенної загибелі клітин у пригніченні канцерогенезу.
  4. Механізми посилення дії медикаментозних засобів за їх доставки до клітин-мішеней нанорозмірними матеріалами синтетичного і природного походження. Нові наноматеріали для невірусної доставки нуклеїнових кислот до клітин-мішеней різного походження (мікроорганізми, клітини ссавців і рослин).
institut(at)cellbiol.lviv.ua