Наукові гранти СМК » Institute of Cell Biology NAS of Ukraine
Ukrainian | English

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Відділ Сигнальних механізмів клітини

 

Наукові гранти

 

Міжнародні наукові гранти:

 

  1. Рекомбінантна аргіназа людини як новий протипухлинний препарат. Development of technology for production of recombinant human arginase as anticancer enzyme and element of biosensor for arginine. (CRDF проект №16708), 2011.

 

Національні наукові гранти:

 

  1. Розробка нових підходів до комбінаційної ензимотерапії злоякісних пухлин на основі голодування за амінокислотами. Цільова комплексна міждисциплінарна програма фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні основи молекулярних та клітинних біотехнологій», 2010-2014.

  2. Моделювання в клітинах дріжджів молекулярних процесів, характерних для хвороби Паркінсона, та аналіз впливу екзо- та ендогенних чинників на процеси агрегації та деградації альфа-синуклеїну людини. НАН України, 2015-2019.

  3. Синтез та аналіз нових структурних аналогів аргініну та канаваніну як компонентів метаболічної протипухлинної терапії. ДФФД (конкурс Ф-76), 2017-2018.
institut(at)cellbiol.lviv.ua