Співпраця » Institute of Cell Biology NAS of Ukraine
Ukrainian | English

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Співпраця з вищими навчальними закладами.

 

Інститут співпрацює з вищими навчальними закладами України::

 • Львівським національним університетом ім. Івана Франка у рамках договору про співробітництво у галузі наукових досліджень та провадження освітньої діяльності третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з метою підготовки докторів філософії.
 • Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького – кафедра гістології, цитології та ембріології, медичного факультету №2; кафедра клінічної імунології та алергології, медичного факультету №2; кафедра біологічної хімії, фармацевтичного факультету; кафедра фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії, фармацевтичного факультету; кафедра терапевтичної стоматології, факультету післядипломної освіти; кафедра клінічної лабораторної діагностики факультету післядипломної освіти.
 • Національним університетом "Львівська Політехніка" – кафедра органічної хімії.
 • Київським національним університетом імені Тараса Шевченка – кафедра хімії високомолекулярних сполук хімічного факультету; кафедра біофізики біологічного факультету.
 • Тернопільським державним медичним університетом імені І.Я. Горбачевського – кафедра загальної хімії фармацевтичного факультету).
 • Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка.
 • Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна – кафедра біофізики.
 • Інститутом біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (м. Київ) – відділ біохімії ліпідів.
 • Інститут біології тварин НААН України (м. Львів) – лабораторія молекулярної біології та клінічної біохімії.

 

Укладено договір про науково-технічну співпрацю між Відокремленим підрозділом Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» та Інститутом біології клітини НАН України.

 

Укладено Договір про науково-технічну співпрацю між Львівським державним університетом фізичної культури та Інститутом біології клітин НАН України.

 

Інститут співпрацює з фірмою «Інженерні технології» по розробці амперометричних біосенсорів на основі електропровідних полімерів та ферментів мікробного походження.

 

Міжнародна співпраця.

 

Перелік чинних угод (договорів), укладених ІБК НАН України з іноземними партнерами:

 • Угода про співпрацю між Університетською клінікою м. Ерланген, Відділенням медицини внутрішніх захворювань 3; Лабораторією автоімунних досліджень (Федеративна Республіка Німеччина) та ІБК НАН України.
 • Угода про наукову співпрацю між Жешувським університетом та ІБК НАН України.
 • Угода про співпрацю між Університетом науки та технології Лілль 1, Відділом структурно-функціональної глікобіології (Франція) та ІБК НАН України.
 • Угода про співпрацю між Інститутом ракових досліджень Медичного університету м. Відня, представлений відділом прикладної та експериментальної онкології (Відень, Австрія) та ІБК НАН України.
 • Міжнародна угода в рамках проекту ”Cучасні електрохімічні наносенсори для виявлення токсичних іонів” (Програма Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору).
 • Договір від Фонду Розвитку Цивільних Досліджень, CRDF, у рамках програми науково-технічного підприємництва "STEP – від ідеї до ринку" (за спільним конкурсом SRDF GLOBAL та МОН України).
 • Угода про співпрацю між Інститутом експериментальної біології ім. М. Ненського, м.Варшава та ІБК НАН України.
 • Угода про співпрацю між Інститутом біології клітини НАН України, м. Львів, Україна і Краківською Політехнікою, м.Краків, Польща.
 • Угода про співпрацю між ІБК НАН України та Люблінським католицьким університетом ім. Іоанна Павла ІІ.

 

Інститут має співпрацю із закордонними науковими установами та фірмами:

 • Інститутом ракових досліджень Віденського Медичного Університету (Відень, Австрія).
 • Інститутом макромолекулярної хімії (м. Прага, Чеська Республіка).
 • Технічним університетом м.Вроцлава (м. Вроцлав, Польща).
 • Медичним центром Синайський Кедр (м. Лос-Анджелес, США) у рамках програми Асоціації RECOOP-HST із співпраці між біомедичними установами країн східної і центральної Європи.
 • Інститутом експериментальної біології імені Ненцького (м. Варшава, Польща).
 • Католицьким університетом у Любліні (м. Люблін, Польща).
 • Університетом м. Жешув (Польща).

 

Провідні науковці Інституту викладають у вищих наукових закладах: чл.-кор., проф. Р.С. Стойка – у Львівському національному університеті ім. Івана Франка, к.б.н., н.с. Закальський А.Є. – у Львівському медичному національному університеті ім. Д. Галицького, академік НАН України А.А. Сибірний – у Жешівському університеті (Польща).

 

Докладнішу інформацію про співпрацю Інституту з науково-дослідними вітчизняними та закордонними установами можна знайти на відповідних сторінках відділів: молекулярної генетики і біотехнологіїаналітичної біотехнологіїрегуляції проліферації клітин і апоптозусигнальних механізмів клітини.

institut(at)cellbiol.lviv.ua