Керівний склад » Institute of Cell Biology NAS of Ukraine
Ukrainian | English

Укpaїнcькe товариство клітинної біології

 

Керівний склад Всеукраїнської громадської організації “Українське товариство клітинної біології”

 

Президент

 

СИБІРНИЙ Андрій Андрійович, 1948 р.н.

академік НАН України,

директор Інституту біології клітини НАН України

79005, м. Львів, вул. Драгоманова 14 / 16

тел. / факс: +380 32 261 2148

е-пошта: sibirny@cellbiol.lviv.ua

 

Відповідальний секретар

 

БАРСЬКА Марина Леонідівна

Учений секретар ІБК НАН України,

к.б.н., ст.н.с.

відділу сигнальних механізмів клітини.

79005, Інститут біології клітини НАН України,

вул. Драгоманова, 14/16, Львів, Україна.

Tел. +380 32 261 2142

е-пошта: barska@cellbiol.lviv.ua

 

Віце-президенти: Я. Блюм (Київ), М. Скок (Київ).

 

Президія: Д. Гродзинський (Київ), Г. Єльська (Київ), Є. Кордюм (Київ), С. Костерін (Київ), О.Кришталь (Київ), Р. Стойка (Львів), В. Чехун (Київ).

 

Центральна рада


А.І. Божков (Харків) д.б.н., НДІ біології Харківського національного університету ім. В.М. Каразіна.
М.М. Великий (Київ) д.б.н., професор, професор кафедри біохімії Київського національного медичного університету ім. Богомольця.
В.П. Войтюк (Луцьк), к. с.-г.н., доцент, Волинський національний університет, біологічний факультет.
З.Д. Воробець (Львів), д.б.н., професор, завідувач кафедри загальної біології Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького.
А.Н. Гольцев (Харків), чл.-кор. НАН України, зам. дир. Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України.
М.В. Гончар (Львів) д.б.н., доцент, завідувач відділу регуляторних систем клітини Інституту біології клітини НАН України.
С.В. Дерев'янко, (Чернігів), к.б.н., завідувач відділення мікробіології та вірусології тварин Інституту сільськогосподарської мікробіології УААН.
В.Л. Зима (Київ), д.б.н., проф., завідувач кафедри біофізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Г.О. Ігутинська (Київ), д.б.н., заступник директора Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України.
П.А. Каліман (Харків), д.б.н., проф., завідувач кафедри біохімії Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.
С.В. Коношенко (Сімферополь), д.б.н., проф., завідувач кафедри біохімії Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського.
В.А. Кунах (Київ), чл.-кор. НАН України, завідувач відділу Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.
А.В. Літошенко (Київ), д.б.н., завідувач відділу Інституту геронтології АМН України.
М.Д. Луцик д.б.н., с.н.с. відділу регуляції проліферації клітин Інституту біології клітини НАНУ.
В.І. Лущак (Івано-Франківськ), д.б.н., завідувач кафедри біохімії природничого факультету Прикарпатського університету.
І.С. Магура (Київ), чл.-кор. НАН України, заступник директора Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.
Б.С. Негруцький (Київ), д.б.н., завідувач лабораторії Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.
Р.П. Піскун (Вінниця), д.м.н., проф., завідувач кафедри медичної біології Вінницького національного медичного університету ім. М. Пирогова.
С.П. Сидоренко (Київ), д.б.н., зав. лаб. Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України.
О.В. Скляров (Львів), д.б.н., проф., завідувач кафедри біохімії Львівського національного медичного Університету ім. Д. Галицького.
О.А. Слюсарев (Донецьк), к.м.н., доцент, директор Центру клітинної та тканинної трансплантації Донецького медичного університету ім. М. Горького.
О.В. Стасик (Львів), к.б.н., м.н.с. відділу молекулярної генетики і біотехнології Інституту біології клітини НАН України.
В.О. Федоренко (Львів), к.б.н., доцент, завідувач кафедри генетики Львівського Національного університету ім. І.Я. Франка.
Д.В. Федорович (Львів) д.б.н., с.н.с. відділу молекулярної генетики та біотехнології Інституту біології клітини НАН України.
В.В. Філоненко (Київ) к.б.н., в/о завідувача відділу структури і функцій нуклеїнових кислот Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ.
З.З. Фіненко (Севастополь), д.б.н., завідувач відділу Інституту біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України.
О.Л. Холодкова (Одеса), к.м.н., доцент Одеського державного медичного університету.
Н.І. Штеменко (Дніпропетровськ), д.б.н., проф., завідувач кафедри біофізики і біохімії біологічного факультету Дніпропетровського національного університету.
М.Ф. Шуба (Київ), д.б.н., проф., завідувач відділу Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.
В.Г. Юкало (Тернопіль), к.м.н., завідувач кафедри харчової біотехнології і хімії Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.

institut(at)cellbiol.lviv.ua