Аспірантура і Докторантура » Institute of Cell Biology NAS of Ukraine
Ukrainian | English

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Аспірантура і Докторантура

 

Інститут біології клітини НАН України має ліцензію МОН України на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук зі спеціальності 091 Біологія (Наказ МОН України від 18.10.2016 р. № 22/2).

 

Переоформлена ліцензія – Наказ МОН України від 14.11.2022 р. №260-л. Ліцензованиий обсяг – 25 осіб. Форма навчання: денна, заочна, термін навчання – 4 роки.

 

Навчання в аспірантурі здійснюється за акредитованою у 2021 р. освітньо-науковою програмою третього освітньо-наукового рівня з підготовки докторів філософії за спеціальністю 091 Біологія: Сертифікат №2351 від 04.10.2021 р., дійсний до 01.07.2027 р.; за спеціальністю 091 Біологія та біохімія: Сертифікат №5879 від 18.09.2023 р., дійсний до 01.07.2027 р.

 

Прийом до аспірантури

 

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

з 1 червня поточного року оголошує набір в аспірантуру за спеціальністю 091 Біологія та біохімія.

 

З Освітньо-науковою програмою, за якою проводиться підготовка доктора філософії в Інституті біології клітини НАН України, можна ознайомитись на сайті інституту у розділі "Інститут" > "Освітня діяльність" > "Програми, навчальні плани та силабуси" за посиланням.

 

Прийом документів до аспірантури: з 20 серпня по 10 вересня 2024 р. за адресою – 79005, м.Львів, вул. Драгоманова 14/16, 3-й поверх, вчений секретар.

 

 

Вступний іспит до аспірантури ІБК НАН України за державним замовленням денної форми навчання зі спеціальності 091 – Біологія та біохімія відбудеться 20 вересня 2024 р. о 1000 за адресою: вул. Драгоманова 14/16, м. Львів.

 

Інформація про дату, час та адресу проведення вступного іспиту з іноземної мови буде повідомлена додатково.

 

 

Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури, повинен включати:

 • Заяву вступника на ім'я директора ІБК НАН України.
 • Довідка про складання єдиного вступного іспиту (ЄВО) у 2024 р. відповідно до лист керівникам установ НАН України, в Українському центрі оцінювання якості освіти. Реєстрацію здійснюють приймальні комісії ЗВО.
 • Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений у відділі кадрів.
 • Дві фотокартки розміром 3 х 4 см.
 • Трудову книжку (для денної форми навчання) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв'язку зі вступом до аспірантури з відривом від виробництва.
 • Ксерокопію паспорту та ідентифікаційного коду.
 • Ксерокопія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов'язаних.
 • Копію диплома магістра (спеціаліста) про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації) з копією витягу із залікової відомості (додатку до диплома).
 • Витяг з протоколу засідання Вченої ради (для осіб, рекомендованих в аспірантуру вченими радами вузів чи факультетів.
 • Посвідчення (форма 3.2) про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).
 • Список опублікованих праць і винаходів, а також їх ксерокопії. Особи, які не мають опублікованих праць, подають реферат з наукової теми за обраною спеціальністю (25-30 сторінок машинопису у 2-х примірниках).
 • Медична довідка про стан здоров'я за формою №286-у.
 • Заяву про надання згоди на збір та обробку персональних даних.
 • Швидкозшивач пластиковий з перфорацією.

 

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто!

 

Довідки: Учений секретар, к.б.н. Барська Марина Леонідівна

Тел.: +38 (032) 261-21-42

Факс: +38 (032) 261-21-08

institut(at)cellbiol.lviv.ua