Головна » Institute of Cell Biology NAS of Ukraine
Ukrainian | English

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Інститут біології клітини НАН України створено на базі Відділення регуляторних систем клітини Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України в 2000 р. згідно з постановою Кабінету міністрів України від 14 липня 2000 р. за № 1123 "Про створення Інституту біології клітини в м. Львові".

 

Відділення регуляторних систем клітини Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України було організовано у 1969 р. Його першим директором став проф. Кусень Степан Йосипович (з 1969 до 1995 р.). З 1995 р. до 2000 р. директором Відділення регуляторних систем клітини був проф. Стойка Ростислав Степанович. Президентом НАН України першим директором Інституту біології клітини НАН України у 2000 р. було призначено профессора Сибірного Андрія Андрійовича. У 2012 р. академіка НАН України Сибірного А.А. було переобрано на цю посаду на п'ятирічний термін.

 

Інститут біології клітини є відомим в Україні та за її межами науковим закладом, який проводить пріоритетні фундаментальні та прикладні дослідження в області сучасної клітинної біології, молекулярної біології, мікробіології, біохімії, генетики та біотехнології. В Інституті (на 01.03.2018 р.) працює 67 чоловік, із них 12 докторів наук (4 за сумісництвом) і 24 кандидатів наук. За 7 останніх років (2011-2017) співробітниками Інституту опубліковано 41 монографія і розділів у монографіях (31 у закордонних виданнях), 273 наукових статей (148 у закордонних виданнях, із сумарним IF=621,9), 6 підручників і 9 методичних посібників. Одержано 24 рішення про видачу патентів на винаходи і корисні моделі (з них 4 міжнародні). Крім Вітчизняних планових та конкурсних наукових тем, співробітники Інститутут протягом останніх 7 років виконували 23 міжнародних проекти і 52 закордонні гранти для молодих учених.

 

У 2004 р. Інститут був організатором Українського товариства клітинної біології. УТКБ зареєстровано за юридичною адресою Інституту.

 

При Інститут працює Спеціалізована Вчена Рада – Д 35.246.01 – по захисту докторських і кандидатських дисертацій за двома спеціальностями: "цитологія, клітинна біологія, гістологія" (03.00.11) і "мікробіологія" (03.00.07).

institut(at)cellbiol.lviv.ua